۶۱٪[پایان زمان مشارکت]60.9% Complete

جمع شده [ریال]

۱۲٬۱۸۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

4 سال پیش

پناهگاه نور نوشهر

دوستان همراه ، به محض اینکه فاکتورها و گزارش هزینه کرد کمکهای اهدایی شما عزیزان بدستمان برسد ، سایت بروز رسانی میشود...

پایان زمان مشارکت

پرینتهای بانک تیر ماه 1394

توضیحات: الف: (دلیل مانده حساب تیر ماه 1394 به مبلغ 16000 تومان)
واریزی دوست گرامی آقای Abbas M Barghi -ماههای تیر / مرداد /شهریور (240000 تومان). ماه تیر (8000 تومان ) رای سفید اعمال شد. مانده 16000 تومان که در ماه مرداد 8000 تومان و ماه شهریور 8000 تومان با هماهنگی ایشان ، اعمال میگردد.

عکس ‏موسسه دستان مهر طبیعت‏


عکس ‏موسسه دستان مهر طبیعت‏


عکس ‏موسسه دستان مهر طبیعت‏

  • f r