۸۶٪[پایان زمان مشارکت]85.93188% Complete

جمع شده [ریال]

۴۲٬۹۶۵٬۹۴۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

11 ماه قبل

کمک هزینه درمان

راههای پرداخت :

  • پرداخت آنلاین از طریق سایت با کلیک بر روی " مشارکت میکنم "
  • پرداخت خارج از کشور " برای ما پیام بفرستید تا شماره حساب یا پیپل در اختیارتان بگذاریم
  • واریز از طریق شماره کارت 6274121181500869 بانک اقتصاد نوین بنام فریبا رفیعی
  • شفافسازی توسط پرینتهای بانکی واریزیها و پرداختی ها + فاکتورهای خرید+ لیست اکسل نام واریز کنندگان پس از خرید لوازم ، منتشر میگردد
  • پروژه رستم با اسپانسری آقای نورگستر در تاریخ 30 تیر از این پروژه جدا و به صورت مجزا تعریف شد

پایان زمان مشارکت

#شفافسازی_خرداد_98 https://t.me/dastanemehretabiat شفافساری با هشتک در کانال دستان مهر طبیعت قابل رویت میباشد

26/818/394 تومانجمع واریزی شما عزیزان دل در خرداد 98

مبلغ 4/296/594تومان بابت پروژه کمک به حیوانات امدادی توضیح(مبلغ 1 میلیون تومان باقیمانده پروژه نقاهتگاه آبی به این پروژه اضافه شد)

مبلغ457/200 تومان بابت پروژه خرید دارو توضیح(169/526 تومان از مانده حساب پروژه عقیمسازی نقاهتگاه آبی به خرید دارو خرداد 98 اضافه شد)

مبلغ 3/991/000 تومان برای پروژه جراحی و درمان رستم با اسپانسری آقای نورگستر /پروژه خرداد و تیر /تیر 98 شفافسازی میگردد

مبلغ3/324/200تومان برای پروژه پرانتزی،تومو،جرب (بچه های پناهگاه امید فرشتگان ساری) با اسپانسری خانمها سهیلا امیری، فریده پورعباس و آقای نورگستر پروژه اردیبهشت ، خرداد و تیر / تیر98 شفافسازی میگردد مبلغ تومان7/005/900تومان بابت پروژه خرید غذای خشک حمایتی نوتری(پروژه دوماهه و با تیر98 شفاسازی میگردد) مبلغ 1/908/500 تومان بابت پروژه خرید غذای خشک و شیرخشک بچه گربه های وحشی شفاخانه امینی سرخرود/اسپانسرها خانم پورعشقی و آقای نورگستر مبلغ 2/000/000 تومان بابت پروژه تجهیز پناهگاهها که مبلغ 1 میلیون اهدایی آقای سالور برای تجهیز پناهگاه اترک بجنورد بوده است. توضیح (مبلغ 400/000 تومان باقیمانده پروژه عقیمسازی و تجهیز نقاهتگاه آبی به صندوق تجهیز پناهگاهها اضافه شد) مبلغ 3/835/000 تومان بابت پروژه غذارسانی سگهای چهارباغ توضییح: مبلغ 16/650 تومان اضافه پول غذارسانی سوله مشهد مربوط به فروردین ، به این پروژه اضافه شد. پروژه خرداد و تیر بصورت دوماه / شفافسازی تیر ماه اعلام میگردد     

  • جمع واریزی