۷۴٪[متوقف شد]74% Complete

جمع شده [ریال]

۷٬۴۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

4 سال پیش

جان پناه صبا

دوستان همراه ، به محض اینکه فاکتورها و گزارش هزینه کرد کمکهای اهدایی شما عزیزان بدستمان برسد ، سایت بروز رسانی میشود..

متوقف شد

عکس ‏موسسه دستان مهر طبیعت‏


عکس ‏موسسه دستان مهر طبیعت‏


عکس ‏موسسه دستان مهر طبیعت‏

  • fariba rafiei