‎٪ ۲۴[پایان زمان مشارکت]23.745% Complete

جمع شده [ریال]

۴۷٬۴۹۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 ماه قبل

هزینه جراحی و پانسیون

اسپانسرهای گروه 8 نفره تمام موارد مالی را تقبل میکنند

پایان زمان مشارکت

لطفا با #شفافسازی_فروردین_۹۸ از طریق کانال تلگرام دستان مهر طبیعت تمامی اسناد و لیستهای بانکی و لیست واریزکنندگان را رویت نمایید.

https://t.me/dmt۸۰۰۰toman

  • پریناز ارگانی
  • سهیلا امیری فریده پورعباس
  • اعظم پورعشقی
  • ناشناس مهربون