‎٪ ۲۴[پایان زمان مشارکت]23.745% Complete

جمع شده [ریال]

۴۷٬۴۹۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

28 روز قبل

هزینه جراحی و پانسیون

اسپانسرهای گروه 8 نفره تمام موارد مالی را تقبل میکنند

پایان زمان مشارکت

مطلبی وجود ندارد

  • پریناز ارگانی
  • سهیلا امیری فریده پورعباس
  • اعظم پورعشقی
  • ناشناس مهربون