۱۰٪[متوقف شد]10.055% Complete

جمع شده [ریال]

۱۰٬۰۵۵٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش

درمان و جراحی و پانسیون

... مامی دختری اسیر توله کشی و سرطان و بزرگی قلب و درگیری مهره های کمر ووو از نوشهر 

متوقف شد

لطفا با #شفافسازی_اردیبهشت_۹۸ از طریق کانال تلگرام دستان مهر طبیعت تمامی اسناد و لیستهای بانکی و لیست واریزکنندگان را رویت نمایید.

https://t.me/dmt۸۰۰۰toman

  • کمال نورگستر