‎٪ ۱۰[متوقف شد]10.055% Complete

جمع شده [ریال]

۱۰٬۰۵۵٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 روز دیگر

درمان و جراحی و پانسیون

... مامی دختری اسیر توله کشی و سرطان و بزرگی قلب و درگیری مهره های کمر ووو از نوشهر 

متوقف شد

مطلبی وجود ندارد

  • کمال نورگستر