۲۰٪[پایان زمان مشارکت]20.29668% Complete

جمع شده [ریال]

۲۰٬۲۹۶٬۶۸۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

118 سال پیش

برای خرید پتو به کمکهای شما نیازمندیم...

دوستان مهربون با تکیه بر محبتهای شما در نظر داریم برای فرشته های پناهگاهها و نقاهتگاههای کشور پتو اهدا کنیم ، لطفا در این راه تنهامون نزارید..

شفافسازی مالی توسط انتشار پرینت بانکی واریزیها ، فاکتورهای خرید ، لیست اکسل واریز کننده ها در انتهای پروژه انجام میگیره.

#بدون_شما_معنایی_نداریم #موسسه_دستان_مهر_طبیعت

بانک اقتصاد نوین بنام فریبا رفیعی / شماره حساب : 11880029540112/ شماره کارت : 6274121181500869 / شماره شبا : 920550011880002954011002 

پایان زمان مشارکت

#شفافسازی_آبان_97 

حالا که آمده ای ، چترت را ببند

در ایوان این خانه جز مهربانی نمی بارد 

جمع واریزی آبان 97 : 5/874/668 تومان

1 - مبلغ 2/029/000 تومان هزینه خرید پتو رولی نمدی و اهدا به 11 پناهگاه و نقاهتگاه ( متراژ تقریبی ارسالی به هر مرکز بین 40 تا 42 متر)

2- مبلغ 1/200/000 تومان هزینه خرید 300 کیلو خاک گربه / 105 کیلو غذای خشک سگ نوتری حمایتی / کمک هزینه عقیمسازی (شفاخانه امینی) 

3- مبلغ 2/245/000 تومان هزینه خرید 150 متر موزاییک و 19 کیسه سیمان برای تجهیز (نقاهتگاه امید امپراطور)

4- مبلغ 400/000 تومان هزینه خرید یکدستگاه آبگرمکن بوتان( نقاهتگاه سگهای سرزمینم )

5- اهدا 2 رول ایزوگام به نقاهتگاه سگهای سرزمینم توسط موسسه دستان مهر طبیعت

6- اهدا 2 عدد فرش ماشینی و یک خوشخواب و یک تختخواب به اتاق کارگری پناهگاه باغ بهشت رباط کریم توسط موسسه دستان مهر طبیعت

توضیح :مبلغ 113/800تومان اضافه واریزی به حساب پتوی نگین ، در ماه آبان به حساب موسسه برگشت شد... 

با پیشنهادات و انتقادات خود برای ادامه راه همراهمان باشید

 • فریبا رفیعی
 • محمد لطیفی
 • پریا جون
 • ابراهیم احمدیان
 • ناشناس مهربون
 • ناشناس مهربون
 • ناشناس مهربون
 • مهدی حسنی
 • سود بانکی
 • ناشناس مهربون
 • ناشناس مهربون
 • تالین ساهاکیان
 • نورگسترو ناشناسها کمال
 • هپی مهربون
 • ناشناس مهربون