۱۰۲٪100% Complete

جمع شده [ریال]

۲۳۳٬۸۵۰٬۹۴۰

اسپانسر دارد

زمان باقیمانده

2 ماه دیگر

اسفند98/سگ بنام رویا

رویا سگی تصادفی که توسط بی وجدانی قرار بود یوتانایز شود! توسط خانم درویش به دستان مهر طبیعت معرفی و آقای نورگستر مهربان بعنوان اسپانسر ، هزینه جراحی و نگهداری این دختر معصوم را قبول کردند...

موفق

مطلبی وجود ندارد

 • کمال نورگستر
 • کمال نورگستر
 • کمال نورگستر
 • کمال نورگستر
 • کمال نورگستر
 • کمال نورگستر
 • کمال نورگستر
 • کمال نورگستر
 • کمال نورگستر
 • کمال نورگستر
 • کمال نورگستر
 • کمال نورگستر