‎٪ ۹۸[پایان زمان مشارکت]98.333333333333% Complete

جمع شده [ریال]

۱۴٬۷۵۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 ماه قبل

اهدای غذای خشک و خرید ویلچر

اسپانسرهای مهربون : خانمها سررشته دار و ساهاکیان

پایان زمان مشارکت

مطلبی وجود ندارد

  • منیژه سررشته دار
  • تالین ساهاکیان