۹۸٪[پایان زمان مشارکت]98.333333333333% Complete

جمع شده [ریال]

۱۴٬۷۵۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد

زمان باقیمانده

1 سال پیش

اهدای غذای خشک و خرید ویلچر

اسپانسرهای مهربون : خانمها سررشته دار و ساهاکیان

پایان زمان مشارکت

لطفا با #شفافسازی_فروردین_۹۸ از طریق کانال تلگرام دستان مهر طبیعت تمامی اسناد و لیستهای بانکی و لیست واریزکنندگان را رویت نمایید.

https://t.me/dmt۸۰۰۰toman

  • منیژه سررشته دار
  • تالین ساهاکیان