شهریور 99/ کمک به تجهیز نقاهتگاه آبی

۴۷٪47.365% Complete

چند تن از عزیزان دل که درخواست کرده اند نامشان محفوظ بماند و سایر مهربانان همراه ، به منظور کمک به تجهیز نقاهتگاه آبی آستین مهر بالا زده اند... شما هم میتوانید همراه شوید

ادامه
جمع شده [ریال]

۹۴٬۷۳۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 ماه دیگر