مرداد وشهریور /سگ بنام به دونه

۱۰۰٪100% Complete

به دونه سگ امدادی گروه اتحاد شیراز بابت گراف و پانسیون و هزینه انتقال از شیراز به تهران نیازمند اسپانسر بود ، خانم امیری گرامی اسپانسری این موارد را پذیرفتند

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۱٬۷۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۱٬۷۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 روز دیگر