مرداد 99/گربه بنام سهراب

۳۷٪36.642857142857% Complete

گربه خوشگل بنام سهراب با شکستگی استخوان دست توسط آقای کریمی عزیز معرفی و آقای نورگستر گرامی اسپانسر مالی این بچه هستند.

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۲٬۸۲۵٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

8 روز دیگر