مرداد99/ گربه بنام فشنگ (پا کنده )

۱۰۰٪100% Complete

گربه خوشگل بنام فشنگ یا پاکنده با شکستگی استخوان پا توسط آقای عطایی عزیز معرفی و آقای نورگستر گرامی اسپانسر مالی این بچه هستند.

ادامه
جمع شده [ریال]

۴٬۵۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۴٬۵۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 روز قبل