فروردین 99/ سگ بنام گرگی

۹۹٪98.517% Complete

گرگی سگ تصادفی امداد شده توسط خانم موسوی عزیز بدستان مهر طبیعت معرفی و آقای نورگستر گرامی ، خانم امیری مهربان اسپانسر مالی این بچه رنج کشیده با شکستگیهای زیاد در لگن هستند.

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۹۷٬۰۳۴٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

6 روز دیگر