اسفند98/سگ بنام رویا

۹۹٪98.532556521739% Complete

رویا سگی تصادفی که توسط بی وجدانی قرار بود یوتانایز شود! توسط خانم درویش به دستان مهر طبیعت معرفی و آقای نورگستر مهربان بعنوان اسپانسر ، هزینه جراحی و نگهداری این دختر معصوم را قبول کردند...

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۲۶٬۶۲۴٬۸۸۰

مورد نیاز [ریال]

۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

5 روز قبل