اسفند98/سگ بنام رویا

۶۶٪66.33972% Complete

رویا سگی تصادفی که توسط بی وجدانی قرار بود یوتانایز شود! توسط خانم درویش به دستان مهر طبیعت معرفی و آقای نورگستر مهربان بعنوان اسپانسر ، هزینه جراحی و نگهداری این دختر معصوم را قبول کردند...

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۳۲٬۶۷۹٬۴۴۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 ماه قبل