اسفند98/سگ بنام رویا

۹۶٪95.795555555556% Complete

رویا سگی تصادفی که توسط بی وجدانی قرار بود یوتانایز شود! توسط خانم درویش به دستان مهر طبیعت معرفی و آقای نورگستر مهربان بعنوان اسپانسر ، هزینه جراحی این دختر معصوم را قبول کردند...

ادامه
جمع شده [ریال]

۸۶٬۲۱۶٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 ماه قبل