خرید پتو فوری

۲۴٪24.16% Complete

با توجه به شروع سرمای هوا ، به منظور خرید پتو برای مراکز نگهداری حیوانات مبلغ 5میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۲٬۰۸۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 ماه دیگر