اسپانسر خانم سهیلا امیری

۹۸٪97.871794871795% Complete

نینا سگ هاسکی که گویا بعد از توله کشی و پارگی ناحیه فرج ، خونریزی ، تی وی تی ، بیماری پوستی و انواع انگلهای خارجی رها شده ...

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۸٬۱۷۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

5 ماه قبل