کمک هزینه امداد و درمان

‎٪ ۵۵55.30748% Complete

برای امداد و درمان سگها و گربه های آسیب دیده به مبلغ 10 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۵۵٬۳۰۷٬۴۸۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 روز دیگر