کمک به تجهیز نقاهتگاهها و پناهگاههای حیوانات

‎٪ ۲۱21.1% Complete

به منظور تجهیز مراکز نگهداری حیوانات به 5 میلیون تومان نیاز داریم.

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۰٬۵۵۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

5 روز دیگر