درمان و جراحی و پانسیون

۱۰٪[متوقف شد]10.055% Complete

برای درمان و جراحی مامی به مبلغ 10 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۰٬۰۵۵٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

8 ماه قبل