اهدای غذای خشک و خرید ویلچر

‎٪ ۹۸[پایان زمان مشارکت]98.333333333333% Complete

به مبلغ 1/500 هزار تومان برای خرید غذای خشک حمایتی و ویلچر جهت اهدا به پناهگاه ریحانه مشهد نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۴٬۷۵۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 ماه قبل