تهیه غذای خشک فوری

‎٪ ۹۲[پایان زمان مشارکت]92.1072% Complete

نیازمند 5 میلیون تومان برای خرید غذای خشک و اهدا به سگهای نیازمند ایران

ادامه
جمع شده [ریال]

۴۶٬۰۵۳٬۶۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 روز قبل