تهیه هزینه درمان

‎٪ ۱۷۰[پایان زمان مشارکت]169.70096666667% Complete

برای کمک هزینه خرید دارو و درمان سگ و گربه های امداد شده به مبلغ 3 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۵۰٬۹۱۰٬۲۹۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 روز قبل