تهیه فریزر صندوقی،قرص ضد انگل ، ایرانیت

‎٪ ۵۴[پایان زمان مشارکت]54% Complete

به مبلغ 3 میلیون تومان نیاز داریم که فریزر صندوقی،قرص ضد انگل و ایرانیت بخریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۶٬۲۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

4 ماه قبل