برای خرید پتو به کمکهای شما نیازمندیم... فوری

۲۰٪[پایان زمان مشارکت]20.29668% Complete

شفافسازی مالی توسط انتشار پرینت بانکی واریزیها ، فاکتورهای خرید ، لیست اکسل واریز کننده ها در انتهای پروژه انجام میگیره.

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۰٬۲۹۶٬۶۸۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

118 سال پیش