سگهای بی پناه پردیس سابق مشهد ،نیازمند دارو ، واکسن ، غذا ، پتو ، پالت ،عقیمسازی و... هستند .

۲۶٪[پایان زمان مشارکت]26.143995% Complete

شفافسازی در تاریخ 23 آذر97 انجام شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۵۲٬۲۸۷٬۹۹۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش