با کمک شما قراره کلی غذای خشک خوشمزه برای سگهای پناهگاهها و نقاهتگاهها بخریم ...

۳٪[پایان زمان مشارکت]2.75799% Complete

مبلغ 275/799 تومان واریزی این پروژه برای پروژه خرید پتو مهر 97 استفاده شد.

ادامه
جمع شده [ریال]

۲٬۷۵۷٬۹۹۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش