اسپانسر مالی آقای نورگستر مهربون

اسپانسر مالی آقای نورگستر مهربون

۱۰۰٪100% Complete

قشنگ هستم .. جراحی قطع پا به مبلغ 1/300/000 تومان شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

10 ماه قبل

موفق
اسپانسر مالی خانم سهیلا امیری مهربون

اسپانسر مالی خانم سهیلا امیری مهربون

۱۰۰٪100% Complete

دورنگ هستم یک چشمم قهوه ای و یکیش آبی !!! ​چند وقت بود همراه با چند تا از دوستام میرفتم دم پناهگاه خانم جهانگیری و بهمون غذا میدادن ، بعد میرفتیم دنبال زندگیمون! همینطور که دنبال زندگیم بودم ... شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۹٬۲۵۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

10 ماه قبل

موفق
کمک هزینه امداد و درمان

کمک هزینه امداد و درمان

۷۰٪[پایان زمان مشارکت]69.546% Complete

برای پرداخت کمک هزینه امداد و درمان سگ و گربه های آسیب دیده به مبلغ 10میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۶۹٬۵۴۶٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

10 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
تهیه غذای خشک

تهیه غذای خشک

۱۰۲٪100% Complete

به منظور دسترسی ارزانتر مراکز نگهداری از حیوانات ، مطابق با قرارداد دستان مهر طبیعت و شرکت بهین تاش... شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۶۲٬۵۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۶۱٬۴۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

10 ماه قبل

موفق
خرید دارو و تجهیز مراکز نگهداری از حیوانات

خرید دارو و تجهیز مراکز نگهداری از حیوانات

۱۱۱٪[پایان زمان مشارکت]100% Complete

به منظور خرید دارو و تجهیز نقاهتگاهها و پناهگاهها و شفاخانه های حیوانات به مبلغ 3 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۳٬۲۱۵٬۴۷۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

10 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
کمک هزینه تجهیز نقاهتگاه

کمک هزینه تجهیز نقاهتگاه

۱۰۰٪100% Complete

پرداخت کمک هزینه تجهیز توسط یار گرامی خانم سهیلا امیری عزیز شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۸٬۰۰۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

11 ماه قبل

موفق
اسپانسر خانم امیری و آقای نورگستر

اسپانسر خانم امیری و آقای نورگستر

۱۰۰٪100% Complete

سگ تصادفی شهریار که تلفنی به خانم امیری در امریکا اطلاع داده شد.... شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۵٬۸۴۵٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

10 ماه قبل

موفق
اسپانسر خانم سهیلا امیری

اسپانسر خانم سهیلا امیری

۹۸٪97.871794871795% Complete

نینا سگ هاسکی که گویا بعد از توله کشی و پارگی ناحیه فرج ، خونریزی ، تی وی تی ، بیماری پوستی و انواع انگلهای خارجی رها شده ...

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۸٬۱۷۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

10 ماه قبل

موفق
تهیه غذای خشک

تهیه غذای خشک

۱۰۰٪100% Complete

​به منظور دسترسی ارزانتر مراکز نگهداری از حیوانات ، مطابق با قرارداد دستان مهر طبیعت و شرکت بهین تاش ... شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۸۰٬۸۰۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

11 ماه قبل

موفق
غذارسانی درمان  عقیمسازی

غذارسانی درمان عقیمسازی

۱۹٪[پایان زمان مشارکت]18.590875% Complete

برای غذارسانی ، درمان و عقیمسازی به مبلغ 20 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۷٬۱۸۱٬۷۵۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

11 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
کمک هزینه امداد و درمان

کمک هزینه امداد و درمان

۶۱٪[پایان زمان مشارکت]61.28248% Complete

برای امداد و درمان سگها و گربه های آسیب دیده به مبلغ 10 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۶۱٬۲۸۲٬۴۸۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

11 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
کمک هزینه درمان

کمک هزینه درمان

۱۹۵٪[پایان زمان مشارکت]100% Complete

برای پرداخت کمک هزینه درمان به سگ و گربه های امداد شده 5 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۹۷٬۶۴۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش

پایان زمان مشارکت